Project Redcap

(The Crossroads of the Order)

Møteplassen åt Hermes' Orden

Project: Redcap er en internettside om det verbale rollespillet[1] Ars Magica. Sidens mål er å forsyne deg med så mange Ars Magica-relaterte ressurser som mulig, på så mange språk som mulig. Denne norske siden på Project: Redcap blir vedlikeholdt av Leif Olav Jøsang.

Siden Ars Magica fortrinnsvis utgis på englesk er lenkene til de offisielle spillsidene og mange andre viktige ressurser lagt ut på den engelskspråklige Project: Redcap-siden.

Project: Redcap kan ikke vokse uten hjelp fra det Store, Vakre Internettfelleskapet. Hvis du vet om en Ars Magica-relatert side som ikke er med i lista vår, sleng en e-post. Ta med lenken og en kort beskrivelse av innholdet i mailen din. Du kan også legge ved en beskrivelse på engelsk, men dette er valgfritt.

Paktar
Peikarar til folks soger.
Ymse
Andre norske sider.
Innmelding
Fremgangsmåte for å melda ei side inn i Project Redcap.
Hovudsida åt Project Redcap
Peikarar til sider på andre språk.

Paktssider (soger)

Det nordiske tinget

Novgorod

Provençetinget

Makt og avmakt
I 1193 kom fem unge magi til Toulouse for å grunnleggja ein pakt. «Makt og avmakt» er soga om dei og pakten deira.

Stonehengetinget

Turris Nebulæ
Turris Nebulæ er ein vårpakt i Vest-Wales, i nærleiken av Cardigan, på byrjinga av 1200-talet.

(Turris Nebulae is a new spring covenant located in western Wales, near Cardigan, set at the begining of the 13th century.)

Ymse arkiv

Orsak, me kjenner ikkje til noko arkiv på norsk enno, anna enn paktsarkiva over.

Å slutta seg til Project Redcap

For å melda eit arkiv inn i Project Redcap, må du gjera fylgjande: Sida vert vanligvis oppdatert i helgene, når trafikken på nettet er noko mindre.