Covenants

Greater Alps, Hibernia, Iberia, Levant, Loch Leglean, Normandy, Novgorod, Provençal, Rhine, Rome, Stonehenge, Thebes, Transylvania, Wandering, Alternate Settings, Unknown.

Tribunal of the Greater Alps

Hibernian Tribunal

Iberian Tribunal

Tribunal of the Levant

Loch Leglean Tribunal

Normandy Tribunal

Novgorod

Provençal Tribunal

Eäropéa
Eäropéa är en Ars Magica saga om mänsklighetens kamp under en mörk och mytisk tid som utspelar sig i och omkring magikergillet Mistridge.
Mistridge
En saga som utspelar sig i det förvintrade kovenantet Mistridge.

Rhine Tribunal

Roman Tribunal

Stonehenge Tribunal

Thebes Tribunal

Transylvanian Tribunal

Wandering

Alternate Settings

Unknown